Warning: Illegal string offset 'single_ad_enable' in /home/wandisimon/ftp/wp/wp-content/themes/vinkmag/core/hooks/blog.php on line 206

Warning: Illegal string offset 'single_ad_position' in /home/wandisimon/ftp/wp/wp-content/themes/vinkmag/core/hooks/blog.php on line 207

6 milionów zysku Wisły Kraków

Wisła Kraków - Lech Poznań Fot.Michał Dyk

Wisła Kraków – Lech Poznań Fot.Michał Dyk


Warning: Illegal string offset 'single_ad_enable' in /home/wandisimon/ftp/wp/wp-content/themes/vinkmag/core/hooks/blog.php on line 171

Warning: Illegal string offset 'single_ad_position' in /home/wandisimon/ftp/wp/wp-content/themes/vinkmag/core/hooks/blog.php on line 177

Wisła Kraków SA przedstawiła wstępne, niezbadane sprawozdanie finansowe. W dalszym ciągu trwa analiza przytoczonego raportu, jednak nie należy spodziewać się dalece istotnych zmian w zakresie zaprezentowanego wyniku Spółki.

Zobowiązania Wisły Kraków na koniec 2019 roku wyniosły blisko 71 mln złotych, z czego realne zobowiązania wynoszą niecałe 28 mln złotych, wliczając zobowiązania wobec Jakuba Błaszczykowskiego, Tomasza Jażdżyńskiego i Jarosława Królewskiego z tytułu uzyskanych pożyczek w kwocie 4,5 miliona złotych, co oznacza ogólny spadek wymagalnych zobowiązań o ponad 14 mln złotych i blisko 10 mln złotych w ujęciu bilansowym w stosunku do stanu na koniec 2018 roku.

Wisła Kraków- Lech Poznań Fot.Michał Kędzierski
Wisła Kraków- Lech Poznań Fot.Michał Kędzierski

W 2019 roku klub wygenerował zysk netto w kwocie ponad 6 mln złotych, w tym 5,5 mln złotych zysku na działalności transferowej. Zysk operacyjny bez transferów, z uwzględnieniem otrzymanych wpływów z darowizn (głównie Socios), wyniósł w 2019 roku wyraźnie ponad 1 mln złotych.

Wisła Kraków w 2020 roku widzi potencjał biznesowy i sportowy do generowania podobnych wyników finansowych i konsekwentnej dalszej redukcji zadłużenia. Sytuację skomplikować mogą jednak siły wyższe, jak na przykład panująca w Europie pandemia Koronawirusa. Pod kątem bieżącej płynności na chwilę obecną niezbędne jest minimum 5 mln złotych, dlatego konieczne jest pozyskanie finansowania pomostowego, m.in. w formie nowej emisji akcji.

Udowodnione wynikiem za 2019 rok możliwości zarobkowe klubu pokazują potencjał dla wzrostu wartości akcji lub, w przypadku osiągnięcia trwałej rentowności, rozpoczęcia w perspektywie 3-5 lat dobrowolnego (na życzenie Akcjonariusza) wykupu akcji przez Spółkę z zyskiem dla Akcjonariuszy na poziomie WIBOR + 2 p.p.

Informacja prasowa


Warning: Illegal string offset 'single_ad_enable' in /home/wandisimon/ftp/wp/wp-content/themes/vinkmag/core/hooks/blog.php on line 194

Warning: Illegal string offset 'single_ad_position' in /home/wandisimon/ftp/wp/wp-content/themes/vinkmag/core/hooks/blog.php on line 195

Read Previous

Srebrny Oświęcim. Koniec sezonu hokejowego.

Read Next

Nowe możliwości inwestycyjne w Wisłę Kraków


Warning: Illegal string offset 'yes' in /home/wandisimon/ftp/wp/wp-content/themes/vinkmag/core/hooks/header-loader.php on line 12

Warning: Illegal string offset 'blog_reading_progressbar_area' in /home/wandisimon/ftp/wp/wp-content/themes/vinkmag/core/hooks/header-loader.php on line 12

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/wandisimon/ftp/wp/wp-content/themes/vinkmag/core/hooks/header-loader.php on line 14

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/wandisimon/ftp/wp/wp-content/themes/vinkmag/core/hooks/header-loader.php on line 16